Stilling ledig

Sjåfør containerbil

Vi har behov for sjåfør til våre containerbiler. Stasjoneringssted er Oslo. Bilene går i skiftkjøring på Østlandet. Du må ha førerkort klasse CE og ADR. Det er ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeid. Nødvendig opplæring vil ellers bli gitt.

Sjåfør semitrailer

Vi har med jamne mellomrom behov for sjåfør til våre semitrailere. Ulike stasjoneringssteder og stillingsbrøker kan være aktuelle. Du må ha førerkort klasse CE. Det er ønskelig med erfaring fra termo-kjøring, men nødvendig opplæring vil bli gitt.